Halokarbonlu Seyyar Söndürücüler
Halon 1211 alternatifi, halokarbonlu seyyar söndürücüler, A B ve C sinifi yangin risklerinin mevcut oldugu ortamlar için uygundur. Çevre dostu HCFC gaz karisimlari ile üretilmis ve halojenlendirilmis hidrokarbonlar, ozon tabakasina zarar vermeyen ( CLEAN AGENT ) yangin söndürme ajanlaridir. Halokarbonlarin ortak özellikleri çok yüksek sogutucu etkiye sahip olmalari ve bosaltildiklari ortamlarda kimyasal reaksiyon yanma zincirini kirarak yangini en etkili ve süratli sekilde söndürmeleridir.Kapali ortamlarda kullanimlari etkin olup, özellikle elektronik cihazlarin ve ekonomik degeri yüksek varliklarin yangin korumasinda kullanilirlar. Bosaldiklari ortamda her hangi bir kalinti birakmazlar.

Ozon tabakası nedir?
Ozon dünyanın atmosferini ince bir katmanla örten doğal bir gazdır.Bu katman güneş ışınlarına karşı bir filtre görevi yaptığından dünya üzerindeki yaşamı korumak için öncel önem taşır. Bu katman olmasaydı güneşin neden olduğu zararlı yanıklar, gözlerimizde büyük sorunlar ve gezegenimizdeki bitkilerde onarılamaz hasarlar oluşurdu

Halonlar nedir ve ne işe yararlar?
Halonlar, yüzyılın başlarında yangın söndürmek ve patlamaları önlemek için kullanılmış düşük toksikligi olan dayanıklı maddelerdir.
Günümüzde Halon 1211 (sıvı etken) temel olarak taşınabilir ve tekerlekli söndürücülerde, Halon 1301 (gaz etken) ise otomatik söndürme sistemlerinde kullanılır.

Halonların azaltma
HALONLAR uzun süreden beri yüksek düzeyde kirliliğe neden olan söndürücü ürünler olarak bilinmektedirler.
Çevreyi koruma amacıyla yapılan girişimler arasında, yetkili Bakanlar çevre düzeniyle ilgili hükümlerde ve Montreal Protokolu’nda halon kullanımı konusunda ortak kararla bazi kanunlar çıkardılar.

Halon alternatifleri
Artık halon gazlarının ozon tabakasına verdiği zararlar doğrulanmıştır, Montreal Protokolü ile de bu gazların bulundurulması yasaklanmıştır.

YANGIN SÖNDÜRÜCÜ OLARAK KULLANILAN BAZI HALON ALTERNATİFİ HİDROKARBON GAZLAR

Maddenin Adı ve Karışım Oranı (m/m) Kimyasal Formülü Kısa Gösterilişi Ticari Adı
Perflorobütan C4F10 FC-3-1-10  
Bromodiflorometan CHF2Br HBFC-22B1  
Diklorotrifloroetan (HCFC-123),%4 75-+0,05

Klorodiflorometan (HCFC-22), %82-+0,8

Klorodiflorometan (HCFC-22), %9,5-+0,09

İzopropenil-1-metilsiklohhekzen %3,75-+,05

Dichlorotrifluoromethane

CHCI2CF3

CHCIF2

CHCIFCF3

 

CHCL2CF3

HCFC Karşım A NAF S III

 

 

 

HCFC Blend-B

Klorotetrafloroetan CHCIFCF3 HCFC-124  
Pentafloroetan CHF2CF3 HFC -125 FE 25
Heptafloroetan CF3CHFCF3 HFC-227 ea FM 200
Triflorometan CHF3 HFC-23 FE 13

HALON GAZLI SÖNDÜRÜCÜLERDE YENİLİK !!!

Halokarbon veya diğer adıyla halon tipi söndürücülerde kullanılan gazların, yangına etkileri olmakla beraber, çıkış uçlarında yapılan değişiklikle gazın daha geniş bir alana yayılması ve buharlaştırılması özel bir sistemle tarafımızdan sağlanmıştır. Halokarbonlu yangın söndürücülerin hortum lansları üzerindeki plastik serbest çıkış uçları gazı olduğu gibi sıvı olarak belli bir açı altında direkt olarak yangının zeminine atmaktadır. Uzun araştırmalarımız sonucunda gazın daha önceden hava ile teması sağlanarak; buharlaşarak yangın zeminine daha geniş alanlarda yayılması sağlanmıştır. Bir daire ekseni üzerindeki 120C’lik açılarla açılan 22 mm.lik deliklerle, serbest ortamdan oksijen sağlanarak sistemin çalışması sağlanmıştır.

Halokarbon veya NAF P4 gazlı söndürücüler kesinlikle B tipi akaryakıt yangınlarında DENENMEMELİDİR. Bu tip gazlar elektrik ve elektronik ortamlarda etkili olup, daha ziyade gazın dış ortamlardan oksijen alması istenmeyen kapalı ortamlarda kullanılması gerekmektedir.Açık ortamda yapılacak bir deneyde bu gazlar başarılı olmamaktadır. Kapalı ve elektrik paneli gibi ortamlarda artık,iz,pislik bırakmayan temiz bir gaz olup; ozon tabakasında etki yapmamaktadır. Bu gazların dolumu firmamızın dolum atölyesinde titreşim yapılarak dolumu sağlanmaktadır.


Telif Hakkı ©Başak Yangın