İşletme/Kurumda Acil Müdahale Ekiplerinde görevli Yangın Söndürme Ekibinin muhtemel yangınların önlenmesi, yangın anında doğru davranış tarzlarının kazandırılması ile yangınla mücadele ve söndürme konusunda eğiterek, yangınları önlemek ve başlangıç halinde müdahale ederek can ve mal kayıplarını en az seviyede tutmaktır.

Nazari Eğitim konuları:
• Yangın olgusu, Yanma ve Yanma çeşitleri,
• Yanıcı maddeler ve özellikleri
• Isı kaynakları ve Isı transferi
• Yangın sebepleri ve etkenleri
• Yangın sınıfları
• Yangın yerinde tehlikeler
• Söndürme metotları
• Söndürme maddeleri ve özellikleri
• Yangın anında hareket tarzı
• Yangın ihbarı
• Yangınlarda tahliye ve toplanma
• İşletme yangın organizasyonu ve yangın ekibinin görevi
• İşletme acil durum planı tanıtılması
• Yangın yeri yönetimi

Uygulamalı Eğitim Konuları;
• Yangınla mücadele araçları ve malzemeleri
• Yangından koruyucu teçhizatın tanıtımı ve kullanımı
• Solunum cihazlarının tanıtımı ve kullanımı
• İşletme söndürme sisteminin tanıtılması
• Yangın hidrantlarının kullanımı
• Bina içi yangın dolaplarının kullanımı
• Yangın söndürme cihazlarının tanıtımı ve kullanımı
• Haberli ve senaryolu yangın tatbikatı


Telif Hakkı ©Başak Yangın